Home --> Race Track News --> Illinois --> Highland Speedway --> Highland Speedway Results 8/8/15

Highland Speedway Results 8/8/15

Highland Speedway Logo -2014UMP Late Models
Feature
Finish Car No Driver
1 78 Chad Zobrist*
2 7 Matt Weidner*
3 52 Matt Bailey
4 11K Shannon Kuhn*
5 27S Mike Schulte
6 16H Mike Hammerlee*
7 22 Dan Jacober*
8 87 Jason Zobrist*
9 27K Greg Kimmons*
10 9T Travis Horner*
11 6K Michael Kloos*
12 25 Frankie Martin*
13 3C Kevin Cole
14 11G Mike Geaschel
15 127 Alex Schulte
16 5 Dave Jacober*

Heat 1
Finish Car No Driver
1 6K Michael Kloos*
2 78 Chad Zobrist*
3 7 Matt Weidner*
4 25 Frankie Martin*
5 16H Mike Hammerlee*
6 27K Greg Kimmons*
7 11G Mike Geaschel
8 22 Dan Jacober*

Heat 2
Finish Car No Driver
1 52 Matt Bailey
2 27S Mike Schulte
3 87 Jason Zobrist*
4 3C Kevin Cole
5 11K Shannon Kuhn*
6 127 Alex Schulte
7 9T Travis Horner*
8 5 Dave Jacober*

Dash
Finish Car No Driver
1 6K Michael Kloos*
2 78 Chad Zobrist*
3 52 Matt Bailey
4 87 Jason Zobrist*
5 27S Mike Schulte
6 7 Matt Weidner*

UMP Modifieds
Feature
Finish Car No Driver
1 70 Brian Bielong
2 33 Garrett Russell
3 84 Tyler Deibert*
4 128 Zach Schantz*
5 3E Robbie Eilers
6 26E James Eden
7 76 Eric Goetter*
8 360 John Seets
9 88 Rob Lee*
10 27 John Seets, III
11 6 Matt Koch*
12 19 Ken Snow*
13 44 Timmy Hancock, Jr
14 14R Tim Burdel
15 2J John Snow*
16 25G Lenny Garson*

Heat 1
Finish Car No Driver
1 88 Rob Lee*
2 14R Tim Burdel
3 70 Brian Bielong
4 128 Zach Schantz*
5 84 Tyler Deibert*
6 360 John Seets
7 27 John Seets, III
8 2J John Snow*

Heat 2
Finish Car No Driver
1 26E James Eden
2 3E Robbie Eilers
3 33 Garrett Russell
4 76 Eric Goetter*
5 19 Ken Snow*
6 6 Matt Koch*
7 44 Timmy Hancock, Jr
8 25G Lenny Garson*

Dash
Finish Car No Driver
1 3E Robbie Eilers
2 26E James Eden
3 33 Garrett Russell
4 70 Brian Bielong
5 88 Rob Lee*
6 14R Tim Burdel

UMP B-Modifieds
Feature
Finish Car No Driver
1 7 James Eden
2 0 Tim Hancock, Sr*
3 3E Robbie Eilers
4 6 Jake Hewitt
5 19 Jimmy Cummins*
6 54 Shaun Horstmann*
7 29H Cale Hartnagel*
8 19S Nathan Schmitt*
9 4D Doug Tye*
10 25 Michael Ripperda, Jr*
11 94 Don Lamacchia
12 88 Steve Stevenson
13 34 John Holzhauer
14 69JR Noah Sugg*
15 16E Todd Eyman
16 40E Steve Ellison
17 6F Brandon Flanigan

Heat 1
Finish Car No Driver
1 3E Robbie Eilers
2 54 Shaun Horstmann*
3 25 Michael Ripperda, Jr*
4 4D Doug Tye*
5 6 Jake Hewitt
6 94 Don Lamacchia
7 34 John Holzhauer
8 19S Nathan Schmitt*
9 69JR Noah Sugg*

Heat 2
Finish Car No Driver
1 7 James Eden
2 0 Tim Hancock, Sr*
3 19 Jimmy Cummins*
4 29H Cale Hartnagel*
5 88 Steve Stevenson
6 6F Brandon Flanigan
7 16E Todd Eyman
8 40E Steve Ellison

Street Stocks
Feature
Finish Car No Driver
1 9X Trevor Isaak*
2 36 Eric Harris*
3 81LE Lacey Egbert*
4 M16 Jeremy Embrich
5 H53 Louis Taylor
6 787 Cody Zobrist*
7 32F Todd Flauaus*
8 115 Haley Melton*
9 1H Josh Heuiser*
10 441 Aaron Melton
11 415 Cody Ventimiglia*
12 2W Jason Walsh*

Heat 1
Finish Car No Driver
1 81LE Lacey Egbert*
2 787 Cody Zobrist*
3 M16 Jeremy Embrich
4 415 Cody Ventimiglia*
5 115 Haley Melton*
6 441 Aaron Melton

Heat 2
Finish Car No Driver
1 9X Trevor Isaak*
2 36 Eric Harris*
3 2W Jason Walsh*
4 1H Josh Heuiser*
5 H53 Louis Taylor
6 32F Todd Flauaus*

Boss Micro Sprints
Feature
Finish Car No Driver
1 74 Collin Wece
2 58H Curt Hanning
3 14 Kurt Westerfield*
4 53 Sean Robbins*
5 33M Ryan Mueller*
6 N2 Nic Harris
7 84 Tad Roach
8 4 Bailey Goldesberry
9 01M Daniel Malpocker
10 42 Jack Gerber
11 64 Carter Roach

Micro – Heat
Finish Car No Driver
1 53 Sean Robbins*
2 14 Kurt Westerfield*
3 74 Collin Wece
4 58H Curt Hanning
5 33M Ryan Mueller*
6 01M Daniel Malpocker
7 N2 Nic Harris
8 4 Bailey Goldesberry
9 42 Jack Gerber
10 64 Carter Roach
11 84 Tad Roach

Print Friendly, PDF & Email